aronia-slide3

Aronia melanocarpa е растение, чиито плодове са известни със стимулиращ оздравителните процеси ефект при хора и при животни. България е страна с прекрасни климатични условия и с много местности с подходяща почва и напояване за отглеждането на Aronia melanocarpa. Наличието в България на сертифицирани от ЕС биопроизводители на плодове и продукти от арония (сок, плодово вино) е повод за настоящия обзор. Целта е да се осветли от гледище на съвременната медицинска наука “вълшебният“ ефект от приема на плодовете на Aronia melanocarpa, както и на българските, сертифицирани от ЕС биопродукти, приготвени от тези плодове. Анализите на химичния състав на сока от плодовете на Aronia melanocarpa показва, че той е 5 пъти по-богат на антоцианини от другите подобни „черни” плодове. В над 250 публикации за последните 10 години са проучени биологичната и фармакологичната активност на антоцианините в този сок. Доказани са антиоксидантни, антимутагенни, кардиопро-тективни, хепатопротективни, противодиабетни ефекти. Изучено е противомикробното действие и протекцията при радиация. Няма фиксирана лечебна доза. Редовната употреба на сок от плодовете на Aronia melanocarpa в ежедневното хранене на човека, съчетано със здравословни навици на живот, има превантивен ефект за съвременните социалнозначими болести.